ข้อบัญญัติท้องถิ่น

> ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสุนัข และ แมว พ.ศ.๒๕๖๓