messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3