messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น
นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 50
นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 41
นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 49
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 44
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 44
นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 51
นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 47
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 35
นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1