องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
photo องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอบัว ระหว่าง วันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo อบต.หนองบัวขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนหน้างานครับ งานนี้ ฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น งานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้า (แขม) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
1 - 20 (ทั้งหมด 32 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)