องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
photo การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo การดำเนินการแก้ไขและป้องกันอัคคีภัย (ไฟป่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.หนองบัว พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
photo ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคหนอนพยาธิในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
find_in_page ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย "เดิน-วิง รักษ์สุขภาพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
find_in_page งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยบัญชาของ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ หนองน้ำสาธารณะหนองขึ้เห็น ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๔ มกราคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำมวลชนตำบลหนองบัว พร้อมบุคลากรของหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการประเพณีสืบชะตาปลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ (สานเปลญวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ SML หมู่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
photo เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ.หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
find_in_page เมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น “งานประเพณีลอยกระทาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๕
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
1 - 20 (ทั้งหมด 59 รายการ) 1 2 3