องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 105
ติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ตั้ง : บ้านอูนโคก หมู่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 หมายเลขโทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995 อีเมลล์ : nongbuado@hotmail.com Website : https://www.nbb.go.th/ Nongbua Subdistrict Administration Organization Moo 1 Nongbua Subdistrict, Nikhom Namun District, Sakon Nakhon 47270 Tel : 042 - 704995 Fax : 042 - 704995 E - mail : nongbuado@hotmail.com Website : https://www.nbb.go.th/
แผนที่แสดงที่ตั้งอาคารสำนักงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)