messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
นายจรัญ ลามคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0898074166
นางจุฑาทิพย์ งาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819546932
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549