messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร(O2)
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0648787793
นายปริญญา ทาระขันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0820326838
นายวิชญ์ คำมุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0934657142
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349