องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 87
account_box คณะผู้บริหาร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายทองรัตน์ ศรีสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายปริญญา ทาระขันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0854583424
นายปริญญา ทาระขันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0854583424
นายวิชญ์ คำมุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0854583424
นายวิชญ์ คำมุล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0854583424
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)