องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 113
โครงการให้บริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (17ภาพ)
รายละเอียด : วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการให้บริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ณ ที่ทำาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ โดยปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ด่านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แจกหน้ากากอนามัยรับบัตรคิว นั่งรอโดยเว้นระยะห่างตามหลัก SOCIAL DISTANSING เข้ารับบริการตามจุดบริการตามจุดให้บริการ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)