องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 29
กิจกรรมรณรงค์ พร้อมทั้งฉีดพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ในพื้นที่ตำบลหนองบัว โรงเรียน แหล่งชุมชน (11 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมรณรงค์ พร้อมทั้งฉีดพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ในพื้นที่ตำบลหนองบัว โรงเรียน แหล่งชุมชน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)