องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 15
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก และการแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย (5 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองบัวบาน โรงเรียนบ้านอูนโคก โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก และการแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)