องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยออกให้บริการ ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ผู้โพส : admin