messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยบัญชาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกทำการระงับเหตุไฟป่า บริเวณป่าชุมชนโคกทำเล ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin