องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการปกป้องสถาบัน และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการปกป้องสถาบัน และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำป้ายโครงการปกป้องสถาบัน และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ตามโครงการปกป้องสถาบัน และการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง มีขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สายไฟ VCT ขนาด ๒x๒.๕ sq.mm.๑๐๐ /ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น(งานประเพณีลอยกระทง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(ประเพณีลอยกระทง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น(ประเพณีลอยกระทง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาแต่งหน้าพร้อมเครื่องแต่งกาย นางนพมาศ,รางรำและคนถือป้าย จำนวน ๕๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ ตามโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีลอยกระทง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาเครื่องเสียงติดรถยนต์ขบวนแห่ ตามโคงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น (งานประเพณีลอยกระทง) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างทำกระทง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร กระทงทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน ๑ กระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างลานจอดรถสำหรับผู้มารับบริการของ อบต.หนองบัว ก่อสร้างลานคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.หนา ๐.๑๕ เมตร และทำการขัดหยาบพื้นคอนกรีต พร้อมติดตั้งป้ายโครงการขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบและประมาณการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลานจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง มีขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๙๓๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสาร(พร้อมเข้าเล่ม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศการรับสมัครสมาชิก อปพร. ตำบลหนองบัว ขนาด ๑.๖๐x. ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน กธ ๙๗๖๔ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๓ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ปกใส A๔ ๑๐๐ แผ่น จำนวน ๒ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อพวงมาลา จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อชุดเครื่องไทยธรรม จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๖๓-๐๐๒๗ เปลี่ยนฮาร์ดดิส SSD ๒๕๐ gb ลงโปรแกรมใหม่ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งแม่บ้าน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน น้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร จำนวน ๒ งวด งวดละ ๓๖๐ ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่าง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานน้ำดื่มขนาดบรรจุ ๒๐ ลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกสมบูรณ์ จำนวน ๒ งวดๆละ ๑๘๐ ถัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู.เอช.ที.รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๓,๕๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในตำแหน่งพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในตำแหน่งพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในตำแหน่งพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในตำแหน่งพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
1 - 50 (ทั้งหมด 474 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10