ชื่อเรื่อง : ประกาศ อบต.หนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนานางประมง วงศ์พันธ์ ถึงสะพานหนองท่ม หมู่ที่ 1 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น สน.๑๒๙-๐๓ สายทางสายสะพานหนองท่ม หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : ykLF5sySun23313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้