ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวแจ้งประชาสัมพันธ์ พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ ณ 1.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 2.หมู่ที่ 1 ณ ศาลา SML บ้านอูนโคก 3.หมู่ที่ 2 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกสมบูรณ์ 4.หมู่ที่ 3 ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองบัว 5.หมู่ที่ 4 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 6.และ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน
ชื่อไฟล์ : GZndPIsThu35141.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้