ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำบลหนองบัว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส
ชื่อไฟล์ : egy1z3jThu35237.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้