ชื่อเรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ อบต.หนองบัว พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการนอกสถานที่และจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะในการให้บริการ

ชื่อไฟล์ : GoCXluATue101235.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : xJf5M4RTue101421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้