ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ ๑๖๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ชื่อไฟล์ : XK0ozeAMon25332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้