ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจุดเริ่มต้นนานายสินธุวัฒน์ แก้วศรีไตร ถึงนานายสมร แก้วศรีไตร หมู่ที่ ๑ บ้านอูนโคก ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : VwBoaYBTue32456.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้