ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง มีขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี รสจืด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง