ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง