ชื่อเรื่อง : ซื้อธงประจำพระองค์ผ้าร่ม (สท.) ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. พิมพ์สี จำนวน ๔๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง