ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการ อบต.หนองบัวพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง