ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. ประจำเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘,๑๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง