ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายสวนยางพารานายลำไพ คำโคตรและนายสุพล เผ่ามงคล ถึงลำห้วยแสนพัน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง