messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภา/ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview5
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview6

folder บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview5
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview12

folder ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview8