องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 52
folder กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2563
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบัว ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี พ.ศ.2563
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 30 ธันวาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 28 กันยายน 2563
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 13 สิงหาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2563
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)