องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder กำหนดสมัยประชุม/เรียกประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2564
find_in_page ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
find_in_page ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
find_in_page การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และการประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
find_in_page ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100

folder บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปี พ.ศ.2564
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview97
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview86
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92
find_in_page รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95

folder ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการรับรองรายงานการประชุม ประจำปี 2564
find_in_page ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview91
find_in_page ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview84
find_in_page ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
find_in_page ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
find_in_page ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview92