องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายไกลนคร ศรีสมเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายไกลนคร ศรีสมเมือง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายไพวัลย์ ทาระขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายไพวัลย์ ทาระขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
นายทิวา ประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๑
นายทิวา ประทุม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๑
นายอภิรักษ์ วงศ์พันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๒
นายอภิรักษ์ วงศ์พันธ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๒
นายพนมพร ทาระแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๓
นายพนมพร ทาระแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๓
นายวาส สีหะไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๔
นายวาส สีหะไชย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เขต ๔
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

โทร : 0818731349
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)