องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 7
camera_alt ภาพกิจกรรม
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอบัว (13 ภาพ)
ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ (11 ภาพ)
กิจกรรมรณรงค์ พร้อมทั้งฉีดพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ในพื้นที่ตำบลหนองบัว โรงเรียน แหล่งชุมชน (11 ภาพ)
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโคกหนองไผ่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (20 ภาพ)
โครงการให้บริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (17ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมให้ความรู้ และซ้อมการระงับอัคคี ให้กับพนักงานส่วนตำบลหนนองบัว (20 ภาพ)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้จัดกิจกรรมภายใน สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพร จากท่านนายก ผู้บริหาร สมาชิก รวมทั้ง พนักงาน ส่วนตำบลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564 (17 ภาพ)
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก และการแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย (5 ภาพ)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O22)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (O23)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มี.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ก.พ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ม.ค. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธ.ค. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พ.ย. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ