องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
นายนิรันดร์ พันธุระศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0872365569
(-ว่าง-)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา