องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 64
account_box กองช่าง
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
นายวัยรัตน์ แสนหรหม
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0913731549
นายนิรันดร์ พันธุระศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0872365569
นายนิรันดร์ พันธุระศรี
นายช่างโยธาอาวุโส
โทร : 0872365569
นายธนากร ข่วงทิพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0928914526
นายธนากร ข่วงทิพย์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 0928914526
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)