องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24
camera_alt ภาพกิจกรรม
สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอบัว (13 ภาพ) [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ (11 ภาพ) [16 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรณรงค์ พร้อมทั้งฉีดพ่นหมอกควัน แจกทรายอะเบท ในพื้นที่ตำบลหนองบัว โรงเรียน แหล่งชุมชน (11 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณโคกหนองไผ่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 (20 ภาพ) [28 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการให้บริหารจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งให้ความรู้ คำปรึกษา เกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (17ภาพ) [20 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดกิจกรรมให้ความรู้ และซ้อมการระงับอัคคี ให้กับพนักงานส่วนตำบลหนนองบัว (20 ภาพ) [28 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้จัดกิจกรรมภายใน สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพร จากท่านนายก ผู้บริหาร สมาชิก รวมทั้ง พนักงาน ส่วนตำบลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564 (17 ภาพ) [16 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออก และการแจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย (5 ภาพ) [18 มีนาคม 2564]
ผู้โพส : admin
จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับ นักเรียน โรงเรียนบ้านอูนโคก พร้อมทั้ง ฝึกทักษะการดับเพลิงเบื้องต้น (20 ภาพ) [25 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
จัดโครงการ เดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ พิชิตโรค (20 ภาพ) [20 กุมภาพันธ์ 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)