องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) [31 ตุลาคม 2566]
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เปิดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service : OSS ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร [31 ตุลาคม 2566]
นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารสวนตำบลหนองบัว ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้างและมวลชนชาวตำบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [25 ตุลาคม 2566]
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้นำข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว... [23 ตุลาคม 2566]
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการให้ความรู้ในการป้องกันภัยและระงับภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [23 มิถุนายน 2566]
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินกิจกรรมตามโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [7 มิถุนายน 2566]
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ตามโครงการบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [31 พฤษภาคม 2566]
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยบัญชาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์... [22 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยบัญชาของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ออกทำการระงับเหตุไฟป่า บริเวณป่าชุมชนโคกทำเล ตำบลหนองบัว... [20 มีนาคม 2566]
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [22 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 58 รายการ)