องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่นตำบลหนองบัว อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47270 โทรศัพท์ : 042-704-995 โทรสาร : 042-704995ป้ายลิ๊งค์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 18
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (O22)
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นบ้านนายวัชรินทร์ กุลเทพ ถึงสวนนายคำดี กิ่งแดง หมู่ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงจอดรถน้ำเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นนานายเปลี่ยน แก้วศรีไตร ถึงนานางหลง แก้วศรีไตร หมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จุดเริ่มต้นนานายต้อย แก้วศรีไตร ถึงแยกโคกทำเล หมู่ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดเริ่มต้นสามแยกป่าช้า ถึง รพ.สต.หนองบัว หมู่ที่ ๔ (จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตเดิม ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก-กุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวบานสายบ้านหนองบัวบานเก่่าจุดเริ่มต้นนานายละเอียด วงศ์ศรีจันทร์ ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก - กุดน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบานสายบ้านหนองบัวบานเก่่าจุดเริ่มต้นนานายละเอียด วงศ์ศรีจันทร์ ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอูนโคก หมู่ที่ ๑ สายบ้านอูนโคก - กุดน้ำใส) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง ใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวบาน สายบ้านหนองบัวบานเก่า จุดเร่ิ่มต้นนานายละเอียด วงศ์ศรีจันทร์ ถึงบ้านหนองบัวบานเก่า) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายบุญธรรม เจริญรส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โทร : 0933151269
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
นายศักดิ์สง่า โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
โทร : 0818731349
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(O38)