องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file คำสั่ง อบต.หนองบัว เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 179/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้รับความคิดเห็น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ 278/2563 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1