messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น (O7)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 56
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 55
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 64
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 38
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 107
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : 158
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 145
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 159
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 196
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1