องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป
insert_drive_file จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file เจ้าพนักงานการคลัง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file เจ้าพนักงานพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จพง.สัตวบาล
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file จพง.วิทยาศาสตร์
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จพง.สาธารณสุขชุมชน
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file พยาบาลเทคนิค
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จพง.เวชกรรมฟื้นฟู
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file โภชนาการ
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file จพง.รังสีการแพทย์
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2