messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
folder มาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป
จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
เจ้าพนักงานการคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
จพง.สัตวบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
จพง.วิทยาศาสตร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
จพง.สาธารณสุขชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
พยาบาลเทคนิค poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
จพง.เวชกรรมฟื้นฟู poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
โภชนาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
จพง.รังสีการแพทย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2