องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายบุญธรรม เจริญรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารสวนตำบลหนองบัว ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin