องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว
อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ อบต.หนองบัว ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.2 (วาริช-พรรณา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ได้รวมกันออกทำการระงับเหตุไฟป่า บริเวณป่าชุมชนโคกทำเล ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ผู้โพส : admin